aplikacja Matura google play app store

Agent do spraw pozyskiwania gruntów

Tag: agent
wybrane grupy: zawody ogólne

Wyszukuje grunty pod nieruchomości na zlecenie firm zajmujących się obrotem nieruchomości, budowlanych i developerskich, w dużych instytucjach finansowych: w bankach hipotecznych, w koncernach z branży FMCG oraz w firmach telekomunikacyjnych np. pod różnego rodzaju instalacje w celu ich dzierżawy bądź kupna terenów; prowadzi negocjacje z klientami, przygotowuje dokumenty do przejęcia gruntów lub obiektów; negocjuje warunki transakcji i umów.

Główne zadania:
analiza potencjału danego obszaru;
dokonywanie oglądu gruntów pod kątem ich zagospodarowania przez firmę, na zlecenie której pracuje;
nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi właścicielami gruntów gotowymi do sprzedaży bądź dzierżawy gruntu;analiza dokumentacji dotyczącej pozyskiwanych nieruchomości;
-prowadzenie negocjacji dotyczących warunków transakcji i umów;przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji formalnoprawnej dotyczącej przejęcia terenów/obiektów;
współpraca przy planowaniu strategii rozwoju dla danych obszarów/obiektów;
kierowanie pracami zmierzającymi do zmiany typu zagospodarowania terenu (np. jego podziału);przygotowywanie pod względem administracyjnym i prawnym oraz często również i technicznym terenów czy obiektów;
zawieranie umów cywilno-prawnych na kupno lub dzierżawę nieruchomości pod inwestycje;
aktywna współpraca z biurami architektonicznymi, zarządzanie programami współpracy z lokalnymi władzami oraz grupami środowiskowymi;
organizowanie przetargów;
negocjacje i bieżąca współpraca z firmami budowlanymi i innymi poddostawcami;
kontrolowanie budżetu oraz współtworzenie strategii finansowej, badania rynku;osiąganie zaplanowanych celów (zgodnie z wcześnie przyjętym planem budżetowym);
aktywna współpraca w obrębie firmy (zwłaszcza z komórkami operacyjnymi);
przygotowywanie raportów i analiz;
uczestnictwo w targach i przetargach branżowych;
załatwianie spraw związanych z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych i technicznych.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności