aplikacja Matura google play app store

Administrator systemów komputerowych

Odpowiada za instalację i administrowanie systemami komputerowymi; zajmuje się nadzorowaniem pracy systemów komputerowych oraz przeprowadzaniem okresowego przeglądu i konserwacji systemów komputerowych; przydziela użytkownikom dostęp do systemów, oprogramowania itd.

Główne zadania:
 • instalowanie oraz konfigurowanie sprzętu i oprogramowania (serwery, stacje robocze, terminale);
 • dbanie o stan techniczny sieci i sprzętu komputerowego w obszarze produkcyjnym i biurowym;
 • administrowanie oprogramowaniem systemowym i narzędziowym w zakresie sieci LAN / WAN i Internet;
 • administrowanie systemami komputerowymi poprzez dokonywanie analizy wydarzeń, alarmów, zarządzanie poprawkami systemów i aplikacji oraz wykonywanie kopii zapasowych;
 • przydzielanie dostępów do systemów, oprogramowania itd.;
 • przygotowywanie procedur dotyczących obsługi systemów komputerowych oraz dokumentacji dla użytkowników;
 • przestrzeganie i kontrolowanie wdrożonej polityki bezpieczeństwa, dotyczącej użytkowania urządzeń IT w firmie;
 • przeprowadzanie analiz sprzętu oraz systemów komputerowych wymaganych do konkretnych zastosowań;
 • planowanie podziału zasobów komputerowych na podstawie planu informatyzacji firmy oraz przydzielanie zasobów w celu optymalnego ich wykorzystania;
 • wspieranie użytkowników systemów komputerowych oraz rozwiązywanie problemów technicznych zgłaszanych przez użytkowników;
 • dokonywanie oceny rozwiązań informatycznych na podstawie wymagań biznesowych i użytkowników oraz prezentowanie rekomendacji w tym zakresie;
 • wdrażanie nowych rozwiązań, technologii oraz rozwijanie funkcjonalności obsługiwanych systemów;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie eksploatowanych systemów, ich możliwości i wykorzystania;
 • wsparcie merytoryczne przy dokonywaniu zakupów sprzętu informatycznego do firmy.


Zadania dodatkowe:
wspomaganie i współpraca z działem deweloperów / programistów.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności