aplikacja Matura google play app store

Administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych)

Zajmuje się wdrożeniem polityki bezpieczeństwa informacji oraz nadzoruje proces przestrzegania przez pracowników obowiązujących procedur w tym zakresie; odpowiada za zarządzanie procesem przetwarzania poufnych danych w organizacji.

Główne zadania:
  • zarządzanie polityką bezpieczeństwa informacji w organizacji, w tym nadzorowanie obowiązującej dokumentacji (zgodność z obowiązującymi przepisami, aktualizacja itd.);
  • kontrolowanie stanu wydawanych upoważnień do przetwarzania danych poufnych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych;
  • nadzorowanie działań IT w zakresie prowadzonych zabezpieczeń danych poufnych w systemach informatycznych;
  • nadzorowanie stosowania procedur dotyczących ochrony danych poufnych przez wszystkie upoważnione osoby;
  • prowadzenie okresowych audytów stanu bezpieczeństwa informacji;
  • sporządzanie raportów wraz z zaleceniami zmian;
  • prowadzenie szkolenia wstępne oraz okresowych z zakresu ochrony danych poufnych;
  • prowadzenie kontroli zgodności wdrożonej polityki bezpieczeństwa z ustawą o ochronie danych osobowych;
  • sprawowanie nadzoru nad niezgodnościami z procedurami w zakresie bezpieczeństwa informacji.


Zadania dodatkowe:
przygotowywanie wniosków rejestracyjnych do GIODO; reprezentowanie pracodawcy w procesie kontroli przeprowadzanej przez GIODO; doskonalenie procesów systemu zarządzania jakością oraz wspieranie działań w zakresie tworzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności