Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Matura 2018 - przedmioty wybierane przez maturzystów

Wstępnie około 272 600 zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2017/2018, przystąpi do matury.

Odsetek zdających względem liczby egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których przystąpienie zdający ci zadeklarowali:Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2018 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to:

język angielski – 146 670 osób (53,8 % zdających)
geografia – 72 919 osób (26,7 % zdających)
matematyka – 69 671 osób (25,5 % zdających)
język polski – 54 657 osób (20,0 % zdających)
biologia – 50 058 osób (18,4 % zdających)
chemia – 27 773 osoby (10,2 % zdających)
wiedza o społeczeństwie – 22 980 osób (8,4 % zdających)
fizyka – 21 212 osób (7,8 % zdających)
historia – 20 641 osób (7,6 % zdających)
informatyka – 8 888 osób (3,3 % zdających) .

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura SGGW - studenci
miniatura
Polityka Prywatności