Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Matura 2018 - przedmioty wybierane przez maturzystów

Wybór przedmiotów obowiązkowych


Wszyscy ubiegający się o świadectwo dojrzałości obowiązkowo zdawali egzamin z następujących przedmiotów: język polski (pisemny i ustny), matematyka (tylko pisemny) i wybrany język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski – egzamin ustny i pisemny).

Najczęściej wybieranym językiem obcym na egzaminie był język angielski, który jako przedmiot obowiązkowy zdawało 231 843 osoby. Następne w kolejności były: język niemiecki – 13 660, język rosyjski – 4 081, język francuski – 907, język hiszpański – 614, język włoski – 182 osób.


Wybór przedmiotów dodatkowych


Do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w nowej formule przystąpiło 50916 osób. Na zdawanie egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym zdecydowało się 67400 maturzystów.


Spośród przedmiotów przedstawionych na wykresie największą popularnością wśród zdających cieszyły się egzaminy z angielskiego (139170 osób) geografii (66119 osób), biologii (47093 osoby), chemii (26905 osób) oraz wiedzy o społeczeństwie (20545 osób).


Ilość wybranych przedmiotów dodatkowych

Maturzyści obowiązkowo przystępowali do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Ponadto mogli przystąpić do egzaminu z 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych.


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 08
miniatura
miniatura https://jesion.studentnews.eu/img/uczelnie/a602/g/p3862.jpg
Polityka Prywatności