aplikacja Matura google play app store

Matura 2017 - jakie przedmioty wybierali maturzyści

Wybór przedmiotów obowiązkowych

Wszyscy ubiegający się o świadectwo dojrzałości obowiązkowo zdawali egzamin z następujących przedmiotów: język polski (pisemny i ustny), matematyka (tylko pisemny) i wybrany język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski – egzamin ustny i pisemny). Najczęściej wybieranym językiem obcym na egzaminie był język angielski.Spośród absolwentów matury 2017 język angielski jako przedmiot obowiązkowy zdawało 237 222 osoby, język niemiecki – 17 493, język rosyjski – 4 809, język francuski – 752, język hiszpański – 543, język włoski – 175 osób.

Wybór przedmiotów dodatkowychAbsolwenci obowiązkowo przystępowali do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Ponadto mogli przystąpić do egzaminu z 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w nowej formule przystąpiło 49 725 osób. Na zdawanie egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym zdecydowało się 69 807 maturzystów.


Spośród przedmiotów dodatkowych poza głównymi i językami największą popularnością wśród zdających cieszyły się egzaminy z geografii (71 601 osób), biologii (49 923 osoby), chemii (28 880 osób) oraz wiedzy o społeczeństwie (25 479 osób).

Również języki obce nowożytne mogły być zdawane jako przedmioty dodatkowe.Przedmioty zdawane jako dodatkowe nie miały progu zaliczenia.
Polityka Prywatności