aplikacja Matura google play app store

Matura, maj 2016 - wybór przedmiotów dodatkowych

W roku 2016 absolwenci obowiązkowo przystępowali do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Ponadto mogli przystąpić do egzaminu z 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w nowej formule przystąpiły 44 528 osób. Na zdawanie egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym zdecydowało się 72 046 maturzystów. Jednak najwięcej osób wybrało język angielski - 124 886.

Wykresy:Na powyższym wykresie największą popularnością wśród zdających cieszyły się egzaminy z matematyki (72 046 osób), geografii (71 632 osoby), biologii (51 171 osób), chemii (30 775 osób) oraz wiedzy o społeczeństwie (28 240 osób).


Wszystkie wybrane przedmioty dodatkowe w tabeli (wg ilości zdających):

język angielski 124886
matematyka 72046
geografia 71632
biologia 51171
język polski 44528
chemia 30775
WOS 28240
fizyka 21973
historia 19073
język niemiecki 7907
informatyka 6308
historia sztuki 2619
język rosyjski 2060
filozofia 916
język francuski 830
język hiszpański 589
język włoski 352
historia muzyki 348
j. łaciński i kult. ant. 117
język litewski 28
język kaszubski 20
język ukraiński 17
język białoruski 11
język łemkowski 2

Polityka Prywatności