aplikacja Matura google play app store

Matura, maj 2016 - wybór przedmiotów obowiązkowych

Wszyscy ubiegający się o świadectwo dojrzałości obowiązkowo zdawali egzamin z następujących przedmiotów: język polski (pisemny i ustny), matematyka (tylko pisemny) i wybrany język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski – egzamin ustny i pisemny).

Tabela - suma zdających:

język polski 261219
matematyka 261216
język angielski 234554
język niemiecki 19520
język rosyjski 5302
język francuski 774
język hiszpański 508
język włoski 198
język białoruski 198
język ukraiński 77
język litewski 35


Oczywiście najczęściej wybieranym językiem obcym wśród obowiązkowych przedmiotów był język angielskiWykres języków bez angielskiego - lepiej widać pozostałe języki


Polityka Prywatności