aplikacja Matura google play app store

Matura - arkusze maturalne
pytania i odpowiedzi

matura 2018 maj
DATA: 4 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00
CZAS PRACY: 170 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 70
Formuła od 2015 "nowa matura"

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania
DATA: 4 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 40
Formuła od 2015 "nowa matura"

dostępne także:
• w aplikacji Matura - testy i zadania
DATA: 7 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00
CZAS PRACY: 170 minut
LICZBA ZADAŃ: 25 pytań zamkniętych i 9 otwartych.
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 50
Formuła od 2015 "nowa matura".

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania
DATA: 7 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60
DATA: 8 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00
CZAS PRACY: 120 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 50
Formuła od 2015 "nowa matura".

dostępne także:
w formie testu

• w aplikacji Matura - testy i zadania
DATA: 8 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00
CZAS PRACY: 120 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 40
Formuła od 2015 "nowa matura".
DATA: 8 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 150 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 50
Formuła od 2015 "nowa matura".

dostępne także:
w formie testu

• w aplikacji Matura - testy i zadania
DATA: 8 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015 "nowa matura".

dostępne także:
w formie testu

• w aplikacji Matura - testy i zadania
DATA: 9 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 50
Formuła od 2015 "nowa matura".

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania
DATA: 9 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW do UZYSKANIA: 50
Formuła od 2015 "nowa matura".
Proponowane odpowiedzi zaznaczone są w arkuszach.
DATA: 8 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00
Formuła od 2015 "nowa matura".
DATA: 10 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00
CZAS PRACY: 180 minut
ILOŚĆ ZADAŃ: 22
LICZBA PUNKTÓW do UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015 "nowa matura".

dostępne także:
w formie testu

• w aplikacji Matura - testy i zadania
DATA: 10 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 180 minut
ILOŚĆ ZADAŃ: 14
LICZBA PUNKTÓW do UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015 "nowa matura".
DATA: 11 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00
CZAS PRACY: 180 minut
ILOŚĆ ZADAŃ: 30
LICZBA PUNKTÓW do UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015.

dostępne także:
w formie testu

• w aplikacji Matura - testy i zadania
DATA: 11 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
ILOŚĆ ZADAŃ: 6
część I:
CZAS PRACY: 60 minut
LICZBA PUNKTÓW do UZYSKANIA: 15
część II:
CZAS PRACY: 150 minut
LICZBA PUNKTÓW do UZYSKANIA: 35
Formuła od 2015 "nowa matura".

I część dostępna także:
w formie testu
DATA: 14 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00
CZAS PRACY: 180 minut
ILOŚĆ ZADAŃ: 16
LICZBA PUNKTÓW do UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015 "nowa matura".

dostępne także:
w formie testu

• w aplikacji Matura - testy i zadania
DATA: 14 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 180 minut
ILOŚĆ ZADAŃ: 36
LICZBA PUNKTÓW do UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015 "nowa matura".

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania
DATA: 15 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00
CZAS PRACY: 120 minut
ILOŚĆ ZADAŃ: 10
LICZBA PUNKTÓW do UZYSKANIA: 50
Formuła od 2015 "nowa matura".

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania
DATA: 15 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 150 minut
ILOŚĆ ZADAŃ: 10
LICZBA PUNKTÓW do UZYSKANIA: 50
Formuła od 2015 "nowa matura".

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania
DATA: 15 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 180 minut
ILOŚĆ ZADAŃ: 10
LICZBA PUNKTÓW do UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015 "nowa matura".
DATA: 16 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00
CZAS PRACY: 180 minut
ILOŚĆ ZADAŃ: 40
LICZBA PUNKTÓW do UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015 "nowa matura".

dostępne także:
w formie testu

• w aplikacji Matura - testy i zadania
DATA: 16 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 180 minut
ILOŚĆ ZADAŃ: 26
LICZBA PUNKTÓW do UZYSKANIA: 50
Formuła od 2015 "nowa matura".

dostępne także:
w formie testu

• w aplikacji Matura - testy i zadania
DATA: 17 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00
CZAS PRACY: 120 minut
ILOŚĆ ZADAŃ: 10
LICZBA PUNKTÓW do UZYSKANIA: 50
Formuła od 2015 "nowa matura".

dostępne także:
w formie testu

• w aplikacji Matura - testy i zadania
DATA: 17 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 150 minut
ILOŚĆ ZADAŃ: 10
LICZBA PUNKTÓW do UZYSKANIA: 50
Formuła od 2015 "nowa matura".

dostępne także:
w formie testu

• w aplikacji Matura - testy i zadania
DATA: 18 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00
CZAS PRACY: 120 minut
ILOŚĆ ZADAŃ: 10
LICZBA PUNKTÓW do UZYSKANIA: 50
Formuła od 2015 "nowa matura".
DATA: 18 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 150 minut
ILOŚĆ ZADAŃ: 10
LICZBA PUNKTÓW do UZYSKANIA: 50
Formuła od 2015 "nowa matura".
DATA: 18 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 180 minut
ILOŚĆ ZADAŃ: 10
LICZBA PUNKTÓW do UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015 "nowa matura".
DATA: 21 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00
CZAS PRACY: 120 minut
ILOŚĆ ZADAŃ: 10
LICZBA PUNKTÓW do UZYSKANIA: 50
Formuła od 2015 "nowa matura".
DATA: 21 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 150 minut
ILOŚĆ ZADAŃ: 10
LICZBA PUNKTÓW do UZYSKANIA: 50
Formuła od 2015 "nowa matura".
DATA: 21 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 180 minut
ILOŚĆ ZADAŃ: 10
LICZBA PUNKTÓW do UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015 "nowa matura".
DATA: 22 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00
CZAS PRACY: 120 minut
ILOŚĆ ZADAŃ: 10
LICZBA PUNKTÓW do UZYSKANIA: 50
Formuła od 2015 "nowa matura".
DATA: 22 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 150 minut
ILOŚĆ ZADAŃ: 10
LICZBA PUNKTÓW do UZYSKANIA: 50
Formuła od 2015 "nowa matura".
DATA: 23 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 180 minut
ILOŚĆ ZADAŃ: 21
LICZBA PUNKTÓW do UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015 "nowa matura".
Kanał RSS dla tej listy

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności