Wskazówka:
W tablicach dostępnych na maturze mamy:

Mediana

Medianą uporządkowanego w kolejności niemalejącej zbioru n danych liczbowych a1 ≤ a2 ≤ a3 ≤ ... ≤ an jest:
– dla n nieparzystych: 1.40.png (środkowy wyraz ciągu)
– dla n parzystych: 1.41.png (średnia arytmetyczna środkowych wyrazów ciągu)
Powrót do pytań