Wskazówka:
W tablicach dostępnych na maturze mamy:

Koło


Wzór na pole koła o promieniu r:
P = πr2

Obwód koła o promieniu r:
L = 2πr
Powrót do pytań