Wskazówka:
W tablicach dostępnych na maturze mamy:

Twierdzenie Pitagorasa

(wraz z twierdzeniem odwrotnym do niego)
W trójkącie ABC kąt γ jest prosty wtedy i tylko wtedy, 
gdy a2 + b2 = c2
Powrót do pytań