Wskazówka:
W tablicach dostępnych na maturze mamy:

Trójkąt równoboczny

Powrót do pytań