Wskazówka:
W tablicach dostępnych na maturze mamy:

Definicje funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnymWzory na pole trójkąta

Powrót do pytań