Wskazówka:
W tablicach dostępnych na maturze mamy:

Wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego  (an) o pierwszym wyrazie a1 i ilorazie q:
an = a1 ⋅ qn − 1 dla n ≥ 2

Między sąsiednimi wyrazami ciągu geometrycznego zachodzi związek:
ciag-geom.png
Powrót do pytań