Wskazówka:
Warto pamiętać
Funkcja liniowa jest stała, gdy współczynnik kierunkowy prostej a jest równy zeru.
Funkcja jest rosnąca, gdy współczynnik a jest dodatni.
Funkcja jest malejąca, gdy współczynnik a jest ujemny.
Powrót do pytań