Wskazówka:
W tablicach dostępnych na maturze mamy wszystkie potrzebne informacje:

Logarytmem logac dodatniej liczby c przy dodatniej i różnej od 1 podstawie a nazywamy wykładnik b potęgi, do której należy podnieść a, aby otrzymać c:

logac = b wtedy i tylko wtedy, gdy ab = c

Równoważnie:

alogac = c

Dla dowolnych liczb x > 0 , y > 0 oraz r zachodzą wzory:

logarytmy.png

Wzór na zamianę podstawy logarytmu:
jeżeli a > 0 , a ≠ 1 , b > 0, b ≠ 1 oraz c > 0, to

logarytmy2.png

Logarytm log10x można też zapisać jako log x lub lg x.
Powrót do pytań