Wskazówka:
W tablicach dostępnych na maturze mamy:
Niech r, s będą dowolnymi liczbami rzeczywistymi. Jeśli a > 0 i b > 0, to zachodzą równości:

potega-dzialania2.png
Powrót do pytań