Wskazówka:
W tablicach dostępnych na maturze mamy:

Trapez

Czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych.
Powrót do pytań