Wskazówka:
W tablicach dostępnych na maturze mamy:

Para prostych

Dwie proste o równaniach kierunkowych:

y = a1x + b1
y = a2x + b2

spełniają jeden z następujących warunków:

– są równoległe, gdy a1 = a2
– są prostopadłe, gdy a1a2 = − 1
– tworzą kąt ostry φ i 012.gif
Powrót do pytań