Wskazówka:
W tablicach dostępnych na maturze mamy:

Definicje funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym


Powrót do pytań