Wskazówka:
W tablicach dostępnych na maturze mamy:

Odcinek

Długość odcinka o końcach w punktach

jest dana wzorem:


Współrzędne środka odcinka AB:

Powrót do pytań