Wskazówka:
W tablicach dostępnych na maturze mamy:

Romb

Czworokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.
Wzory na pole rombu:

Powrót do pytań