Wskazówka:
W tablicach dostępnych na maturze mamy:

Ciąg arytmetyczny

Wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego (an) o pierwszym wyrazie a1 i różnicy r:

an = a1 + (n − 1) r

Wzór na sumę Sn = a1 + a2 + ... + an początkowych n wyrazów ciągu arytmetycznego:


Między sąsiednimi wyrazami ciągu arytmetycznego zachodzi związek:

ciag-arytm.png
Powrót do pytań