Wskazówka:
W tablicach dostępnych na maturze mamy:

Ciąg geometryczny

Wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego  (an) o pierwszym wyrazie a1 i ilorazie q:

an = a1 ⋅ qn − 1 dla n ≥ 2

Wzór na sumę Sn = a1 + a2 + ... + an początkowych n wyrazów ciągu geometrycznego:

7-ciag.gif

Między sąsiednimi wyrazami ciągu geometrycznego zachodzi związek:

ciag-geom.png
Powrót do pytań