Wskazówka:
W tablicach dostępnych na maturze mamy:

WZORY SKRÓCONEGO MNOŻENIA

a2 – b= (a – b)(a + b)
a3 – b3 = (a – b)(a2 + ab + b2)
a3 + b3 = (a + b)(a2 – ab + b2)
Powrót do pytań