Wskazówka:
W tablicach dostępnych na maturze mamy:

LOGARYTMY

Logarytmem logac dodatniej liczby c przy dodatniej i różnej od 1 podstawie a nazywamy wykładnik b potęgi, do której należy podnieść a, aby otrzymać c:

logac = b wtedy i tylko wtedy, gdy ab = c

Równoważnie:

alogac = c

Dla dowolnych liczb x > 0 , y > 0 oraz r zachodzą wzory:

logarytmy.png

POTĘGI

Niech r, s będą dowolnymi liczbami rzeczywistymi. Jeśli a > 0 i b > 0, to zachodzą równości:

potega-dzialania2.png

Jeżeli wykładniki r, s są liczbami całkowitymi, to powyższe wzory obowiązują dla wszystkich liczb a ≠ 0 i b ≠ 0.

Powrót do pytań