Wskazówka:
W tablicach dostępnych na maturze mamy:

WZORY SKRÓCONEGO MNOŻENIA

Dla dowolnych liczb a, b:

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2
(a – b)2 = a2 – 2ab + b2
Powrót do pytań