Wskazówka:
We wzorach matematycznych na maturę mamy:

Wzór na sumę Sn = a1 + a2 + ... + an początkowych n wyrazów ciągu arytmetycznego:

Powrót do pytań