Wskazówka:
CKE - zasady oceniania wypracowania »

Wybrane uwagi

• podaj tematykę swojego artykułu i uzasadnij jej wybór

Należy uznać każdą komunikatywną odpowiedź, w której zdający odnosi się do co najmniej jednej części polecenia, np.

• informuje o tematyce artykułu, np. In meinem Artikel habe ich über den Umweltschutz in unserer Stadt geschrieben. LUB

• uzasadnia swój wybór tematyki, np. Meiner Meinung nach ist die Studienwahl sehr wichtig. / Ich interessiere mich fürs Reisen.

Ten podpunkt polecenia jest dwuczłonowy. Aby odpowiedź zdającego mogła być uznana za rozwiniętą, wymagane jest odniesienie się do jego obydwu członów (do tematyki artykułu oraz uzasadnienia jej wyboru) i przedstawienie jednego z nich w sposób bardziej szczegółowy, np. In meinem Artikel habe ich über den Umweltschutz geschrieben. Ich lebe in einer Großstadt und hier gibt es viele Umweltprobleme, die gelöst werden sollten.

Realizując pierwszą część podpunktu polecenia, zdający może odnieść się do konkretnego tematu artykułu (słonie) lub do ogólnej tematyki (zwierzęta/zoologia), np. Ich habe über Tiere in Afrika geschrieben.

Nazwy firm, produktów itd. nie są traktowane jako odniesienie do tego podpunktu polecenia (patrz pkt 10.), np. McDonald’s, Samsung. Takie realizacje są akceptowane pod warunkiem, że w innych fragmentach wypowiedzi występuje słowo/zapis wyjaśniający nazwę, np. das Restaurant, Handy.

Realizując drugą część podpunktu polecenia, zdający może uzasadnić tematykę w następujący sposób:

• pisze o swoich zainteresowaniach, które stanowiły powód napisania artykułu, np. Ich interessiere mich seit langer Zeit fürs Reisen.

• podaje informacje o wydarzeniu (np. opisuje przygodę, którą przeżył), np. Wir organisieren in unserer Schule viele interessante Veranstaltungen und deshalb wollte ich darüber schreiben. / Während der Sommerferien habe ich ein fantastisches Abenteuer erlebt.

• opisuje osobę, która zainspirowała go do napisania artykułu, np. Im Artikel habe ich einen Wanderer beschrieben, denn er war wirklich originell. / Meine Oma hat mir eine interessante Geschichte aus ihrer Heimatstadt erzählt und das war das Thema meines Artikels.

Spójnik „weil”, „denn” nie jest konieczny, jeżeli podany powód wskazuje na wybór tematyki artykułu, np. In dem Artikel schrieb ich über Einkaufszentren. Das Thema ist sehr aktuell.
Ich habe über Geschäfte geschrieben, denn neben meinem Haus liegt ein Supermarkt. (Jest uzasadnienie.) ALE: Ich habe über Geschäfte geschrieben. Neben meinem Haus liegt ein Supermarkt. (Brak uzasadnienia. To jest fakt.).

Nie akceptuje się odpowiedzi, w której zdający nie odnosi się do żadnej części tego podpunktu polecenia, np. Das Thema des Artikels ist interessant.

przykłady:

nie odniósł się

Die Informationen waren schlecht.

Der Artikel war sehr kurz.

Der Wettbewerb fand zum ersten Mal statt.

odniósł się

Der Artikel ist über meinen Freund. Er wohnt auch hier.

Mein Deutschlehrer heißt Andreas. Ich schrieb einen Artikel über ihn.

Ich habe unsere Schule und ihre Umgebung beschrieben.

Den Artikel schrieb ich eine Woche. Er ist über unsere Stadt.

odniósł się i rozwinął

Du weißt, dass ich viel lese. Deshalb schrieb ich in dem Artikel über meine Lieblingsbücher und Schriftsteller.

Ich wohne im Stadtzentrum. Hier haben wir viele Probleme. Diese Probleme beschrieb ich in dem Artikel.

Ich war einen Monat lang im Ausland. Ich habe in dem Artikel über meine Erinnerungen geschrieben. Ganz wichtig waren natürlich die Menschen, die ich kennengelernt habe.

• przedstaw okoliczności, w jakich poinformowano Cię o nagrodzie

Należy uznać każdą komunikatywną odpowiedź, w której zdający odnosi się do okoliczności, w jakich poinformowany został o nagrodzie, np.

• pisze o sposobie przekazania informacji (rozmowa telefoniczna, list, wiadomość e-mail, itp.), np. Ich bekam eine E-Mail über den Preis. LUB

• określa miejsce, w którym dowiedział się o wygranej, np. Ich war in die Redaktion eingeladen, wo ich über den Preis informiert wurde. LUB

• informuje o czasie, gdy otrzymał informację, np. Es war gerade Nachmittag, als ich die Information über den Preis bekommen habe. LUB

• pisze o osobach towarzyszących mu w momencie otrzymania informacji o nagrodzie, np. Ich habe mit meinem Bruder ferngesehen, da habe ich die Information über den Preis bekommen. LUB

• opisuje sytuację, w której dowiedział się o wygranej, np. Ich habe gerade gefrühstückt und im Radio habe ich die Nachricht über den Preis gehört. / Ich habe gerade eine Zeitung gelesen, ... / Ich war krank, habe die ganze Woche im Bett gelegen und plötzlich kam der Briefträger mit dem Geld.

Akceptowane są również komunikatywne odpowiedzi, w których zdający:
• stosuje celowy zabieg stylistyczny, używając czasu teraźniejszego w znaczeniu przeszłości (praesens historicum), np. Das war ein ganz normaler Tag, ich sitze in meinem Zimmer, plötzlich klingelt das Telefon. Und der Klassenlehrer sagt mir: Du bist der Beste und bekommst den Preis: 100 Euro.

Jeżeli zdający pisze o tym, co dzieje się podczas nagradzania go, używając czasu przyszłego, ale z treści pracy wynika, że jest to sytuacja, która miała miejsce w przeszłości, to taka realizacja tego podpunktu polecenia jest akceptowana, ale kwalifikowana na poziom niższy (np. „odniósł się” zamiast „rozwinął”), np. Ich werde mit meinem Bruder im Kino sein und gerade dort werde ich meinen Preis bekommen, ich werde glücklich sein. („nie odniósł się” – brak elementu wskazującego na przeszłość), ALE: Ich werde mit meinem Bruder im Kino sein und gerade dort bekam ich meinen Preis, ich werde glücklich sein.

Przedstawienie tylko opinii o nagrodzie, informacji o osobie/instytucji przekazującej wiadomość o nagrodzie, własnych emocji związanych z otrzymaniem informacji o nagrodzie nie jest realizacją tego podpunktu polecenia, ale jest traktowane jako element rozwijający, jeśli zdający odnosi się do okoliczności nagradzania go, np. Ich finde den Preis klasse. („nie odniósł się”). ALE: Die Redaktion hat mir gemailt und mich über den Preis informiert. Das finde ich klasse. („odniósł się i rozwinął”).

Nie akceptuje się odpowiedzi, w której zdający: − pisze o wygranej bez wskazania na okoliczności, w których dowiedział się o niej, np. Ich habe 1000 Euro gewonnen. − pisze o faktach, np. Das Geld ist jetzt auf meinem Konto. Ich bekam natürlich vorher eine Information darüber. (To nie są okoliczności, w jakich poinformowano o nagrodzie.)

przykłady:

nie odniósł się

Ich bekam für den Artikel kein Geld.

Ich schickte eine E-Mail.

Ich weiß nicht, wer der Gewinner ist.

odniósł się

Die Redaktion hat mir eine Nachricht geschickt.

Ich habe gewonnen. Das hat mir meine Mutter gesagt.

Gestern habe ich eine Nachricht über den Gewinn erhalten.

odniósł się i rozwinął

Ich war überglücklich, als ich den Brief bekommen habe. In dem Brief fand ich die Benachrichtigung über den ersten Preis.

Ich wollte es nicht glauben, aber nach einem Monat hat mich jemand von der Redaktion angerufen und über den Preis informiert.

Dass ich den ersten Preis gewonnen habe, hat mir mein Klassenlehrer in der Schule gesagt. Er arbeitet nämlich bei der Lokalzeitung.

• napisz, jak zareagowali Twoi rodzice na Twój sukces


Należy uznać każdą komunikatywną odpowiedź, w której zdający odnosi się do reakcji rodziców na swój sukces, np.

• opisuje działania/czynności, które rodzice podjęli w związku z informacją o odniesionym sukcesie, np. Mein Vater gratulierte mir herzlich zum Preis und meine Mutter kochte meine Lieblingsspeise für mich. / An diesem Tag haben mir meine Eltern gratuliert und wir haben dann zusammen gefeiert. LUB

• przedstawia emocje rodziców, np. Meine Eltern sind zufrieden/überglücklich, dass ich so erfolgreich in dem Wettbewerb war. / Meine Eltern waren wirklich aufgeregt, dass ich so erfolgreich war. LUB

• przedstawia opinie rodziców o odniesionym sukcesie, np. Von Anfang an waren meine Eltern positiv eingestellt. Meine Artikel haben ihnen immer gut gefallen und der erste Preis war keine große Überraschung für sie. / Meine Eltern konnten nicht glauben, dass ich den ersten Preis bekam. Bisher wussten sie nicht, dass ich so gut schreiben kann.

Akceptowane są również komunikatywne odpowiedzi, w których zdający:

• przedstawia reakcję jednego z rodziców, np. Meine Mutter freute sich sehr über meinen Erfolg.

• informuje o reakcji innych osób (nie rodziców) na odniesiony sukces. – Taka realizacja tego podpunktu polecenia jest akceptowana, ale kwalifikowana na poziom niższy (np. „odniósł się” zamiast „rozwinął”), np. Meine Schulfreunde waren zufrieden und haben mir gratuliert. Die Mädchen haben mir gratuliert und vor Freude geweint. (,,odniósł się”. Z kontekstu nie wynika, że chodzi o reakcję rodziców.)

Nie akceptuje się odpowiedzi, w której zdający podaje informację o nagrodzie i nie wskazuje na reakcję rodziców, np. Der Preis ist überraschend hoch.

nie odniósł się

Der Preis war wirklich hoch.

Die Information über den Preis bekam ich von meiner Mutter.

Meine Eltern arbeiten lange an dem Artikel.

odniósł się

Meine Eltern freuen sich über meinen Preis.

Als ich den Preis erhalten habe, haben meine Eltern mit mir gefeiert.

Mein Vater war sehr überrascht.

odniósł się i rozwinął

Als ich den ersten Preis bekommen habe, waren meine Eltern natürlich zufrieden und wir haben zusammen im Restaurant gefeiert.

Zuerst wollten meine Eltern nicht glauben, dass ich einen so interessanten Artikel schreiben konnte und den ersten Preis erhalten habe. Sie sind aber stolz auf mich.

Mein Artikel hat meinen Eltern sehr gut gefallen. Sie haben mich dafür gelobt und waren überglücklich, dass ich den ersten Preis bekommen habe.

• poinformuj, na co przeznaczysz otrzymane pieniądze

Należy uznać komunikatywne odpowiedzi, w których zdający informuje, na co przeznaczy otrzymane pieniądze, np.

• informuje o swoich intencjach, planach na przyszłość w powiązaniu z wygraną, np. Ich möchte das Geld sparen. Ich brauche es für meinen neuen Computer. LUB

• informuje o spełnieniu marzeń, swoich lub swoich bliskich, dzięki wygranej, np. Endlich kann ich eine Weltreise machen. Früher hatte ich kein Geld dafür. / Meine Mutter träumt von einer neuen Tasche und jetzt habe ich Geld dafür.

Akceptowane są również komunikatywne odpowiedzi, w których zdający:

• informuje, że nie wyda nagrody pieniężnej, ale uzasadnia swoją decyzję, np. Ich bin sehr sparsam, deswegen gebe ich das Geld, das ich bekommen habe, nicht aus.

• nie informuje w sposób jednoznaczny o przeznaczeniu nagrody (np. opisuje swoje wątpliwości związane z przeznaczeniem nagrody), np. Ich habe wirklich viel Geld gewonnen und ich weiß noch nicht, was ich damit machen sollte. („nie odniósł się”), ALE: Heute habe ich noch keine Idee, was ich mit dem Geld machen sollte. Ich brauche doch so viele Sachen. („odniósł się”) Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Preis mache, aber meine Freunde möchten ihre Sommerferien in Italien verbringen. Vielleicht fahre ich mit. („odniósł się i rozwinął”).

Nie akceptuje się odpowiedzi, w której zdający nie odnosi się do tego podpunktu polecenia, np. Ich möchte in Zukunft viel verdienen.

przykłady:

nie odniósł się

Ich habe das Geld nicht.

Ich weiß nicht, was ich mit diesem Geld mache.

Ich habe nur 50 Euro gewonnen.

odniósł się

Das Geld gebe ich für meine nächste Reise aus.

Mit dem Preis möchte ich den Führerscheinkurs bezahlen.

Ich spare das Geld.

odniósł się i rozwinął

Ich brauche jetzt eine neue Trompete. Sie kostet viel Geld und ich möchte das Geld für die Trompete ausgeben.

Ich weiß noch nicht genau, was ich mit dem Geld mache. Vielleicht fahre ich nächsten Monat ins Ausland. Da will ich meine Englischkenntnisse verbessern.

Mein Computer ist kaputt. Ich muss noch etwas sparen, denn für dieses Geld kann ich mir den Computer nicht kaufen.
Powrót do pytań