Wskazówka:
Przykładowe nieakceptowane odpowiedzi

must invented
must had invented
must be inventor
had to invent
Powrót do pytań