Wskazówka:
Przykładowe nieakceptowane odpowiedzi

make/made my mind
will make up my mind
make my mind sure
make my decision in mind
make my mind clear
make it on/to/in my mind
make out with my mind
make my mind on
make up my mind and
can make up my mind
made use of my mind
make my mind set
do make up my mind
Powrót do pytań