Wskazówka:
Przykładowe nieakceptowane odpowiedzi

came / went / took / ran / made / worked / figured /ended / stayed / found / closed / deemed / passed / proved / tended / turns / sets
Powrót do pytań