Wskazówka:
Przykładowe nieakceptowane odpowiedzi

finger / thumbs / hands / arms / minds / eyes / stuff / ways
Powrót do pytań