Wskazówka:
Wytyczne do realizacji tematu nr 1.

• Teza musi być zgodna z poleceniem, fragmentem tekstu, odniesieniem do całości utworu oraz z przywołanym tekstem kultury.

• Uzasadnienie powinno wynikać z interpretacji załączonego fragmentu, odwołania do Dziadów cz. III i innego tekstu kultury, a odwołania te muszą być funkcjonalne dla argumentacji, nie mogą być prostym streszczeniem.

• W przypadku Dziadów cz. III i innych utworów oznaczonych gwiazdką w podstawie programowej błąd rzeczowy może mieć charakter błędu kardynalnego.
Powrót do pytań