aplikacja Matura google play app store

Operator maszyny odwadniającej celulozę

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje odwadniarkę celulozy służącą do otrzymywania masy celulozowej w postaci arkuszy o określonym formacie i suchości, zgodnych z wymogami norm lub żądań odbiorcy, z masy celulozowej w postaci zawiesiny włókien celulozowych w wodzie o odpowiednim stężeniu.

Główne zadania:
sterownie układem zasilającym w masę celulozową w postaci zawiesiny zasobników (kadzi) dozujących maszyny odwadniającej;
obsługiwanie układów sterujących parametrami technologicznymi procesu odwadniania i suszenia w zespołach maszyny odwadniającej, zgodnie z instrukcją technologiczną;
kontrolowanie procesu technologicznego za pomocą oprzyrządowania pomiarowego i wyposażenia stanowiska pracy;
sprawdzanie wyznaczonych parametrów jakościowych wyrobu i prowadzenie odpowiednich ewidencji i zapisów zgodnie z zakresem obowiązków;
konserwowanie maszyny w zakresie podanym w obowiązkach służbowych;
nadzór nad podległym personelem w zakresie prawidłowości spełniania powierzonych czynności;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz nadzorowanie w tym zakresie personelu pomocniczego.

Zadania dodatkowe:
obsługiwanie innych maszyn w przedsiębiorstwie (np. maszyny papierniczej).


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności