aplikacja Matura google play app store

Inżynier utrzymania ruchu

Sprawuje nadzór nad utrzymaniem sprawności technicznej maszyn i urządzeń produkcyjnych;
planuje, organizuje i nadzoruje ich przeglądy techniczne i remonty.

Główne zadania:
bieżące monitorowanie pracy i stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych w danej działalności produkcyjnej;
rozwiązywanie problemów technicznych w sytuacjach awaryjnych;
analiza przyczyn awarii i podejmowanie środków zapobiegawczych;
planowanie konserwacji, przeglądów i remontów maszyn i urządzeń;
organizowanie i nadzorowanie pracy brygad utrzymania ruchu;
współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie serwisu parku maszynowego;
nadzorowanie wykonywanych przez nie prac;
współpraca z dostawcami w czasie uruchamiania i odbioru maszyn i urządzeń;
inicjowanie usprawnień procesu produkcji, udział w realizacji projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych;
planowanie zakupu części zamiennych;
zarządzanie dokumentacją techniczną;
szkolenie pracowników w zakresie diagnostyki i naprawy maszyn i urządzeń.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności