Ważne informacje dla maturzysty - matura 2014

Harmonogram ezgaminu maturalnego w terminie dodatkowym w roku 2014

calendar june 2014 - harmonogram ezgaminu maturalnego w terminie dodatkowym w roku 2014

Część ustna oraz pisemna dodatkowego egzaminu maturalnego odbywa się w terminie od 2 do 18 czerwca. Egzamin jest dla osób, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie.

Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2014 r.

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

2

poniedziałek

język polski - pp

język polski - pr

3

wtorek

matematyka - pp

matematyka - pr

4 - środa

5

czwartek

język angielski - pp

język angielski - pr

język angielski dla klas dwujęzycznych

6

piątek

wiedza o społeczeństwie - pp, pr

fizyka i astronomia - pp, pr

język łaciński i kultura antyczna - pp, pr

wiedza o tańcu - pp, pr

7, 8 - sobota, niedziela

9

poniedziałek

biologia - pp, pr

filozofia - pp, pr

historia muzyki - pp, pr

historia sztuki - pp, pr

10

wtorek

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr

język niemiecki dla klas dwujęzycznych

11

środa

chemia - pp, pr

geografia - pp, pr

przedmioty zdawane w języku obcym*

12

czwartek

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr

język rosyjski dla klas dwujęzycznych

13

piątek

informatyka - pp, pr

historia - pp, pr

14, 15 - sobota, niedziela

16

poniedziałek

język francuski pp

język francuski - pr

język francuski dla klas dwujęzycznych

17

wtorek

języki mniejszości narodowych - pp

język kaszubski - pp,

pr język łemkowski - pp,

pr język hiszpański - pp

języki mniejszości narodowych - pr

język hiszpański - pr

język hiszpański dla klas dwujęzycznych

18

środa

język włoski - pp

język włoski - pr

język włoski dla klas dwujęzycznych


* dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony


źródło: CKE
źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura