Ważne informacje dla maturzysty - matura 2014

Matura 2014 - harmonogram w terminie głównym

5 maja - rozpoczęcie matury w 2014 roku

Matura 2014 - część pisemna w terminie 5-23 maja, część ustna w terminie 5-30 maja.

Najważniejsze przedmioty:
j. polski: pp - 5 maja, poniedziałek, godz. 9,
pr - 8 maja, czwartek, godz. 9
matematyka: pp - 6 maja, wtorek, godz. 9,
pr - 9 maja, piątek, godz. 9
język angielski: pp - 7 maja, środa, godz. 9,
pr - 7 maja, środa, godz. 14

Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj
Godzina 9:00
Godzina 14:00
5
poniedziałek
język polski - pp
wiedza o tańcu - pp
wiedza o tańcu - pr
6
wtorek
matematyka - pp
język łaciński i kultura antyczna - pp język łaciński i kultura antyczna - pr
7
środa
język angielski - pp
język angielski - pr
język angielski dla klas dwujęzycznych
8
czwartek
język polski - pr
fizyka i astronomia - pp
fizyka i astronomia - pr

9
piątek
matematyka - pr
wiedza o społeczeństwie - pp wiedza o społeczeństwie - pr


10, 11 maja - sobota, niedziela12
poniedziałek
biologia - pp
biologia - pr

filozofia - pp
filozofia - pr

13
wtorek
język niemiecki - pp
język niemiecki - pr
język niemiecki dla klas dwujęzycznych
14
środa
geografia - pp
geografia - pr

historia muzyki - pp
historia muzyki - pr

15
czwartek
język rosyjski - pp
język rosyjski - pr
język rosyjski dla klas dwujęzycznych

16
piątek
chemia - pp
chemia - pr

historia sztuki - pp
historia sztuki - pr17, 18 maja - sobota, niedziela


19
poniedziałek
język francuski - pp
język francuski - pr
język francuski dla klas dwujęzycznych
20
wtorek
informatyka - pp
informatyka - pr

historia - pp
historia - pr

21
środa
język hiszpański - pp
język hiszpański - pr
język hiszpański dla klas dwujęzycznych
22
czwartek
język włoski - pp
język włoski - pr
język włoski dla klas dwujęzycznych
języki mniejszości narodowych - pp język kaszubski - pp język kaszubski - pr język łemkowski - pp język łemkowski - pr
języki mniejszości narodowych - pr
23
piątek
godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**
godz. 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**
godz. 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**
godz. 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**
godz. 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**
godz. 16:55 - fizyka i astronomia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych

Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych w okresie od 5 do 30 maja.

Uwagi:

** dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony


źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura