Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »
Serwis Matura - egzamin, harmonogram, porady, kierunki wg matury

Wyniki matury 2009

Do egzaminu maturalnego w maju 2009 roku przystąpiło 426 171 zdających, którzy ubiegali się o uzyskanie świadectwa dojrzałości. Tegoroczni absolwenci stanowili 93% (396 719), a pozostali (29 452) to absolwenci z lat ubiegłych. Do egzaminu przystąpili również ci absolwenci, którzy uzyskali świadectwa dojrzałości we wcześniejszych latach, ale chcieli podwyższyć wynik egzaminu.

Największy procent zdawalności miały licea ogólnokształcące (89%), najmniejszy technika uzupełniające (31%). Lepiej od liceów profilowanych (61%) wypadły technika (67%).

Jeśli chodzi o poszczególne przedmioty to najwyższą średnią (74,76) otrzymali maturzyści zdający język łaciński na poziomie podstawowym oraz język rosyjski na poziomie rozszerzonym (78,34). Co ciekawe egzamin ten wypadł lepiej w małych miastach. Najgorzej wypadły osoby pochodzące do rozszerzonej informatyki (35,21) i... wiedzy o tańcu (36,55).

Nieco lepiej na egzaminie dojrzałości spisały się dziewczęta, spośród których zdało 80% przy 77% panów.

Geograficznie, matura najlepiej wypadła w województwie małopolskim (82%). Po 81% maturzystów zdało w podlaskim i lubelskim, a po 80% w podkarpackim i śląskim. Dobry wynik województw tzw. ściany wschodniej jest pewnym zaskoczeniem. Stereotypowo przyjmuje się bowiem, że regiony "Polski B" stoją edukacyjnie na gorszym poziomie niż województwa zachodniej i centralnej Polski. Tymczasem w dolnośląskim i lubuskim egzamin dojrzałości zdało 75% maturzystów.

W wielkich miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców) matura wypadła najlepiej - zdało tam 81% maturzystów. Najsłabiej egzamin dojrzałości zdawano na wsi, gdzie sukces osiągnęło 65% maturzystów.

Jak wypadła matura z poszczególnych przedmiotów? Z języka polskiego na poziomie podstawowym egzaminowani uzyskali średnio 52% punktów, a na rozszerzonym 59%. Kiepsko wypadł WOS (poziom podstawowy: 41%, rozszerzony: 44%). Nieźle maturzyści zaprezentowali się za to w językach (angielski: 61 i 70%, niemiecki: 54 i 72%, rosyjski: 60 i 74%, francuski: 65 i 69%, hiszpański: 73 i 71%, włoski: 58 i 64%).

Źródło: 
CKERekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii

Szkoły policealneNauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura