Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »
Serwis Matura - egzamin, harmonogram, porady, kierunki wg matury

Arkusze maturalne za rok 2010 Data

 Przedmiot

 Arkusze


Przykład
rozwiązania

  5
maja
Język polski Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz - poziom rozszerzony
arkusz (pp)
arkusz (pr)

Język polski dla
niesłyszących

Arkusz - poziom podstawowy arkusz (pp)
 6 maja Język angielski
Arkusz - poziom podstawowy + transkrypcja
Arkusz - poziom rozszerzony cz.1
Arkusz - poziom rozszerzony cz.2
+ transkrypcja
arkusz (pp)
arkusz (pr cz.1)
arkusz (pr cz.2)
Język angielski
dla niesłyszących
Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz - poziom rozszerzony cz.1
Arkusz - poziom rozszerzony cz.2

model odp. (pp) 
model odp. (pr cz.1)
model odp. (pr cz. 2)
   

Język angielski
dla klas dwujęzycznych 
Arkusz cz.1 + transkrypcja
Arkusz cz. 2
cz.1 - model odp.
cz.2 - model odp.
  7
maja
Wiedza o społeczeństwie Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz - poziom rozszerzony
arkusz (pp)
arkusz (pr)

Wiedza o społeczeństwie
dla niesłyszących

Arkusz - poziom podstawowy arkusz (pp)

  8
maja

Język niemiecki
Arkusz - poziom podstawowy
+ transkrypcja
Arkusz - poziom rozszerzony cz.1
Arkusz - poziom rozszerzony cz.2 + transkrypcja
arkusz (pp)
arkusz (pr cz.1)
arkusz (pr cz.2) 
Język niemiecki
dla niesłyszących

Arkusz - poziom podstawowy


model odp. (pp) 
  

Język niemiecki
dla klas
dwujęzycznych
Arkusz cz.1+ transkrypcja 
Arkusz cz.2
cz.1 model odp.
cz.2 model odp. 
Język włoski Arkusz - poziom podstawowy
+ transkrypcja
Arkusz - poziom rozszerzony cz.1
Arkusz - poziom rozszerzony cz.2
+ transkrypcja
arkusz (pp)
arkusz (pr cz.1)
arkusz (pr cz.2)
  9
maja
Geografia Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz - poziom rozszerzony
mapa
arkusz (pp)
arkusz (pr)

Język łaciński i kultura antyczna

Arkusz - poziom rozszerzony arkusz (pr)
 12
maja
Biologia Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz - poziom rozszerzony
arkusz (pp)
arkusz (pr)
 13 maja Historia Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz - poziom rozszerzony
arkusz (pp)
arkusz (pr)
Historia
dla niesłyszących
Arkusz - poziom podstawowy

arkusz (pp) 

Wiedza o tańcu Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz - poziom rozszerzony
arkusz (pp)
arkusz (pr)
 14
maja
Matematyka Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz - poziom rozszerzony
arkusz (pp)
arkusz (pr)
  15
maja
Fizyka i astronomia Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz - poziom rozszerzony
arkusz (pp)
arkusz (pr)

Historia sztuki

Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz - poziom rozszerzony
arkusz (pp)
arkusz (pr)
  16
maja
Chemia Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz - poziom rozszerzony
arkusz (pp)
arkusz (pr)

Historia muzyki

Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz - poziom rozszerzony + nuty
arkusz (pp)
arkusz (pr)
  19
maja
Język rosyjski

Arkusz - poziom podstawowy + transkrypcja
Arkusz-poziom rozszerzony cz.1
Arkusz-poziom rozszerzony cz.2
+ transkrypcja

arkusz (pp)
arkusz (pr cz.1)
arkusz (pr cz.2)
 20
maja
Język francuski

Arkusz - poziom podstawowy + transkrypcja
Arkusz-poziom rozszerzony cz.1
Arkusz-poziom rozszerzony cz.2 + transkrypcja

arkusz (pp)
arkusz (pr cz.1)
arkusz (pr cz.2)
Język francuski
dla klas
dwujęzycznych
Arkusz cz.1 + transkrypcja 
Arkusz cz.2
arkusz cz.1
arkusz cz.2
Język hiszpański

Arkusz - (pp)
+ transkrypcja
Arkusz-(pr cz.1)
Arkusz(pr cz.2)
+ transkrypcja

arkusz (pp)
arkusz (pr cz.1)
arkusz (pr cz.2)
Język hiszpański
dla klas
dwujezycznych
Arkusz cz.1 + transkrypcja 
Arkusz cz.2
arkusz cz.1
arkusz cz.2
 21
maja
Język białoruski Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz - poziom rozszerzony
 
Język litewski Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz - poziom rozszerzony
 
Język kaszubski Arkusz - poziom rozszerzony  
Język ukraiński Arkusz - poziom podstawowy
Arkusz - poziom rozszerzony 
 
Informatyka Arkusz - poziom rozszerzony cz.1
Arkusz - poziom rozszerzony cz.2 
+ dane
arkusz (pr cz.1)
arkusz (pr cz.2)
+ wyniki

źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii

Szkoły policealneNauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura