Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »
Serwis Matura - egzamin, harmonogram, porady, kierunki wg matury

Matura 2009 - harmonogram

Część pisemna egzaminu maturalnego

 Maj

godz. 9.00
obydwa poziomy 

godz. 14.00
obydwa poziomy

 4

 poniedziałek

język polski

 

 5

 wtorek

język angielski i język angielski w klasach dwujęzycznych  

 

 6

 środa

wiedza o społeczeństwie 


 7

 czwartek

język niemiecki i język niemiecki w klasach dwujęzycznych  

geografia w języku obcym

 8

 piątek

 geografia

język łaciński i kultura antyczna

 sobota, niedziela

 11

 poniedziałek

biologia

wiedza o tańcu

 12

 wtorek

historia

chemia w języku obcym*, matematyka w języku obcym*

 13

 środa

matematyka

biologia w języku obcym*, historia w języku obcym*

 14

 czwartek

fizyka i astronomia

historia sztuki

 15

 piątek

chemia

historia muzyki

 sobota, niedziela

 18

 poniedziałek

język rosyjski

kultura Hiszpanii*

 19

 wtorek

język francuski i język francuski w klasach dwujęzycznych  

 

 20

 środa

języki mniejszości narodowych, język kaszubski,

filozofia

 21

 czwartek

język hiszpański i język hiszpański w klasach dwujęzycznych

informatyka


 

*dotyczy absolwentów klas dwujęzycznych.

Część ustna egzaminu maturalnego

Od 4 do 29 maja 

Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych. 

 


 
Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii

Szkoły policealneNauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura