Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »
Serwis Matura - egzamin, harmonogram, porady, kierunki wg matury

Artykuły dla maturzystów

XXI Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim - nagrodami są miejsca na studiach

Dział: dla maturzysty

Uwaga. Rejestracja do udziału w konkursie jest możliwa do dnia 18 lutego 2017 r. (sobota). Konkurs Wiedzy o UJ jest organizowany co roku przez Uniwersytet Jagielloński. W tym roku to już XXI edycja. Dlaczego warto wziąć udział w konkursie? Ponieważ nagrodami w konkursie są miejsca na studiach stacjonarnych.

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów:

1) Etap pierwszy – eliminacje okręgowe, przeprowadzane w miejscowościach i terminach określonych w załączniku nr 2 do regulaminu, polegające na rozwiązaniu testu pisemnego (100 pytań w czasie 60 minut) oraz odpowiedzi na jedno pytanie opisowe;

2) Etap drugi – dwudniowy finał konkursu, przeprowadzony w Krakowie, w terminie określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu:
a) dzień pierwszy:
– finałowy test pisemny (100 pytań w czasie 60 minut),
– eliminacje ustne (dogrywka) dla osób, które uzyskały w finałowym teście pisemnym tę samą liczbę punktów, b) dzień drugi: uroczyste ogłoszenie wyników i zamknięcie konkursu

Regulaminy można pobrać tutaj »


Trochę historii


Konkurs organizowany jest od 1996 roku. Celem jest przybliżenie historii oświaty polskiej i europejskiej poprzez historię krakowskiej Uczelni oraz osób ją tworzących.

Pierwsza jego edycja miała charakter regionalny i obejmowała jedynie szkoły z Podhalańskiego Związku Gmin. Z kolejnymi latami jego zasięg powiększał się, aż osiągnął poziom ogólnopolski. A rok temu eliminacje odbyły się także w Londynie.

Organizatorzy w 2005 roku pisali o nim: "Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim jest jedyną tego rodzaju inicjatywą propagującą nie tylko wiedzę o Wszechnicy Krakowskiej i ofercie edukacyjnej UJ, ale również wiedzę o historii edukacji polskiej i europejskiej (...) Wychowuje dużą grupę młodzieży znającej, dzięki starannie dobranej lekturze konkursowej, znaczenie i siłę polskiej kultury i nauki. Finaliści Konkursu są dobrymi studentami, znającymi historię swojej uczelni a poprzez to historię swojego kraju".

Więcej o konkursie »

data ostatniej modyfikacji: 2017-02-17 10:06:55
KomentarzeRekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii

Szkoły policealneNauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura