Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »
Serwis Matura - egzamin, harmonogram, porady, kierunki wg matury

Artykuły dla maturzystów

Konkurs o indeks WSE

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera kolejny raz organizuje konkurs, w którym można wygrać indeks uczelni. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 kwietnia 2017 roku.

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oferuje unikatowe zniżki, dzięki którym możesz studiować bez konieczności pokrywania kosztów czesnego i to już od pierwszego semestru studiów! A wszystko to dzięki członkom Rady Mecenasów WSE wspierającym finansowo Fundusz Stypendialny umożliwiając młodej, ambitnej młodzieży szansę kształcenia się na najwyższym poziomie w naszej Uczelni, bez ponoszenia opłat.

I etap konkursu. W terminie do 12.04.2017 r. przyślij do nas zgłoszenie zawierające

Dokumenty te możesz dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty. Wymagania dotyczące prac konkursowych:

Lingwistyka dla biznesu
 • esej pt. „Języki - droga do kariery na świecie”
 • wymagania techniczne:
  • tekst od 2 do 4 stron
  • czcionka Times New Roman 12
  • interlinia 1,5
  • format .doc lub .pdf
  • pracę należy dostarczyć wydrukowaną.

Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe
 • esej pt. „Skandynawia – najlepsze miejsce do życia?”
 • wymagania techniczne:
  • tekst od 2 do 4 stron
  • czcionka Times New Roman 12
  • interlinia 1,5
  • format .doc lub .pdf
  • pracę należy dostarczyć wydrukowaną.


Grafika reklamowa i multimedia

 • praca graficzna: plakat promujący studia licencjackie na WSE na kierunku Grafika reklamowa i multimedia
 • wymagania techniczne:
  • format A3
  • praca wykonana w jednym z programów graficznych (np. Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDraw, GIMP)
  • pracę należy dostarczyć wydrukowaną lub na pendrive


Psychologia

 • esej pt. „W jakich obszarach współczesnego świata pracują psychologowie i dlaczego ich kompetencje są niezbędne?"
 • wymagania techniczne:
  • objętość od 2 do 4 stron A4
  • czcionka Times New Roman 12
  • interlinia 1,5
  • format .doc lub .pdf
  • pracę należy dostarczyć wydrukowaną.

Czekaj na wyniki I etapu - podamy je do wiadomości 19.04.2017 r.

Każdy z uczestników zostanie powiadomiony o wynikach drogą mailową.

II etap konkursu będzie obejmował rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy odbędą się na przełomie kwietnia i maja; szczegółowe terminy zostaną rozesłane do uczestników Konkursu o Indeks drogą mailową. Uczestnicy tej edycji Konkursu, którzy zgromadzą największą liczbą punktów otrzymają trzyletnie stypendia.

Pamiętaj:

 • Konkurs dotyczy stacjonarnych studiów na kierunkach: Linwgistyka dla biznesu, Grafika reklamowa i multimedia, Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe, Psychologia (prowadzonych w języku polskim).
 • W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział absolwenci szkoły ponadgimnazjalnej, którzy w roku przeprowadzania konkursu nie ukończyli jeszcze lub kończą 21 rok życia.
 • Zniżki przyznawane są warunkowo, ich przedłużenie jest możliwe pod warunkiem uzyskania odpowiedniej średniej oraz punktów za aktywność (szczegółowe informację zawiera regulamin konkursu).
 • Otrzymanie zniżki nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia i pokrywa tylko koszty czesnego.

data ostatniej modyfikacji: 2017-02-09 15:35:10
KomentarzeRekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii

Szkoły policealneNauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
WSE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura